CO² Hakkında

Karbon dioksit, kovalent bağlı bir karbon ve iki oksijen atomundan oluşan moleküle sahip, normal koşullarda gaz halinde bulunan bir bileşiktir. Renk ve kokusu yoktur. Formülü CO² şeklinde olup molekül ağırlığı 44.009 g/mol'dür. Karbon içeren besin maddelerinin metabolize edilmesi sonucu meydana gelen bir son üründür.

Solunumdaki yeri açısından hayati önem arz eder. Oksijen akciğerlere üst hava yollarını geçerek gelir ve alveolde hemoglobin ile tanışarak alveole getirilmiş olan karbon dioksit ile yer değiştirir. Daha sonra karbon dioksit oksijenin takip ettiği yolla dışarıya verili. Bitkiler gündüz CO² alır, O² verirler. Gece ise O² alır CO² verirler CO² serbest gaz halinde volkanik bölgelerden çıkan gazlarda, suda çözünmüş olarak ise madeni gazlarda bulunur. Şehir ve dağlık bölgelerde değişmek üzere atmosfer havasında ortalam % 0.03-0.04 nisbetinde, egzozda ise %13 nisbetinde bulunur.


Doğal haldeki karbon dioksit

Laboratuarda CO², kızdırılmış kok kömürü üzerinden hava geçirilerek elde edilir. CO² kanda belli seviyelerde bulunur ve vücudumuzun tampon sistemlerinden birini meydana getirir. kanda artması halinde asidoz, azalması halinde ise alkaloz meydana gelir. Bu durumlar dolaylı olarak hidrojen iyonu konsantrasyonunu etkilemesi ile meydana getirir. Atardamar kanında, CO² basıncı 120 mm Hg'ye varırsa, baş ağrısı, adale seğirmeleri, oryantasyon bozukluğu, (olmayan şeyleri gören) bir şuur bulanıklığı, konfüzyon, hatta koma görülebilir.