Kullanım Kılavuzu

Çıplak elle tutmayınız.
Sürücüden tamamen izole edilmiş şekilde taşıyınız.
Yere doğru uygun havalandırma sisteminin bulunduğu yerlerde saklayınız.
Sadece uygun kuru buz ambalaj saklayıcılarında saklayınız.
Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.